Informacja o wyborze najkorzystniej oferty. (pdf)

Postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu wraz z modernizacją instalacji odgromowej oraz balkonów w Hotelu BORUTA*** przy ul. Chałubińskiego 28 w Zakopanem.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SPOZ (pdf)

Zał. nr. 1. - przedmiar dach (pdf)

Zał. nr. 2. - przedmiar balkony (pdf)

Zał. nr. 3. - formularz ofertowy (pdf)

Zał. nr. 4. - oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf)

Zał. nr. 5. - wykaz referencji (pdf)

Zał. nr. 6. - umowa (pdf)

Elewacja budynku (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę bielizny pościelowej oraz ręczników na potrzeby obiektów noclegowych w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SOPZ (pdf)

Zał. nr. 1 Formularz ofertowy (pdf)

Zał. nr. 2 Oświadczenie o spłnieniu warunków udziału w postępowaniu (pdf)

Zał. nr. 3 Wykaz zrealizowanych usług (pdf)

Zał. nr. 4 Wzór umowy (pdf)

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/4/2015 (pdf).

Poniedziałek, 23 marzec 2015 11:40

Zamówienie na przystosowanie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu.

Napisane przez

Postępowanie w dniu 25 III br. zostało unieważnione.

Unieważnienie postępowania (pdf)

Przystosowanie pomieszczeń na sale do ćwiczeń siłowych i fitness, saunę, jaccuzi z zapleczem sanitarnym i szatnią z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku po wyburzeniu elementów małej architektury w Pensjonacie „Boruta” przy ul. Chałubińskiego 28 w Zakopanem.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SOPZ (pdf)

Zał. nr. 1 - przedmiar konstrukcja i architektura (pdf)

Zał. nr. 2 - przedmia instalecje wewnętrzna (pdf)

Zał. nr. 3 - przedmiar instalcje elektryczne (pdf)

Zał. nr. 4 - formularz ofertowy (pdf)

Zał. nr. 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (pdf)

Zał. nr. 6 - Wykaz usług (pdf)

Zał. nr. 7  - Wzór umowy (pdf)

Strona 4 z 4
Home Zamówienia

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3