Czwartek, 20 sierpień 2015 11:05

Kompleksowy remont łazienek

Napisane przez

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
Kompleksowy remont dużych łazienek w budynku Prokuratury na os. Kościuszkowskim 2
oraz łazienek w budynku na os. Złotej Jesieni 6.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SPOZ (pdf)

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2 (pdf)

Załącznik nr 3 (pdf) 

Załącznik nr 4 (pdf)

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy (pdf)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (pdf)

Załącznik nr 7 - Wykaz usług (pdf)

Załącznik nr 8 - Wzór umowy (pdf)

Postępowanie w dniu 18 sierpnia 2015 roku zostało unieważnione.

Unieważnienie postępowania (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Kompleksowy remont dużych łazienek w budynku Prokuratury na os. Kościuszkowskim 2 oraz łazienek w budynku na os. Złotej Jesieni 6.

1.      Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.puhit.com.pl/zamowienia

2.    Termin realizacji zamówienia: do dnia 14 października 2015 roku.

3.      W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.      Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł.

5.      Kryteria oceny ofert – cena - 100 %

6.      Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków -
ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 18 sierpnia 2015 roku do godz. 9:00

7.      Termin związania z ofertą – 30 dni.

8.      Termin i miejsce otwarcia ofert: 18 sierpnia 2015 roku godz. 9:30

Spółka jest wyłączona z obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z procedurą udzielania zamówienia obowiązującą w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., szczegółowo opisaną w „Zasadach Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.” dostępnych na stronie www.puhit.com.pl/zamowienia

Zatwierdził:

 

Prezes Zarządu

Andrzej Wałkowicz

Załączniki:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami

 

Poniedziałek, 29 czerwiec 2015 20:30

Zamówienie na rozbudowę monitoringu w obiektach hotelowych.

Napisane przez

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o zmianie terminu składania ofert do postępowania PUHiT/7/2015

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/7/2015

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/7/2015 

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: „Rozbudowa monitoringu w obiektach hotelowych w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SPOZ (pdf)

Zał nr 1 - Hotel nr 1 (pdf)

Zał nr 2 - Hotel nr 2 (pdf)

Zał nr 3 - Hotel nr 3 (pdf)

Zał nr 4 - Formularz ofertowy (pdf)

Zał nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf)

Zał nr 6 - Wykaz zrealizowanych usług (pdf)

Zał nr 7 - Umowa (pdf)

Poniedziałek, 20 kwiecień 2015 12:35

Zamówienie na dostawę wykładziny dywanowej wraz z montażem

Napisane przez

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (pdf)

Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wykładziny dywanowej wraz z montażem w wybranych obiektach Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych  „Kraków” w Krakowie Sp. o. o..

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SPOZ (pdf)

Zmiany do SPOZ (pdf)

Zał. nr. 1 - Formularz ofertowy (pdf)

Zał. nr. 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (pdf)

Zał. nr. 3 - Wykaz referencji (pdf)

Zał. nr. 4 - Wzór umowy (pdf)

Zapytania i wyjaśnianie do postępowania PUHiT/6/2015 (pdf)

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty. (pdf)

Postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu wraz z modernizacją instalacji odgromowej oraz balkonów w Hotelu BORUTA*** przy ul. Chałubińskiego 28 w Zakopanem.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SPOZ (pdf)

Zał. nr. 1. - przedmiar dach (pdf)

Zał. nr. 2. - przedmiar balkony (pdf)

Zał. nr. 3. - formularz ofertowy (pdf)

Zał. nr. 4. - oświadczenie o spełnianiu warunków (pdf)

Zał. nr. 5. - wykaz referencji (pdf)

Zał. nr. 6. - umowa (pdf)

Elewacja budynku (pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę bielizny pościelowej oraz ręczników na potrzeby obiektów noclegowych w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SOPZ (pdf)

Zał. nr. 1 Formularz ofertowy (pdf)

Zał. nr. 2 Oświadczenie o spłnieniu warunków udziału w postępowaniu (pdf)

Zał. nr. 3 Wykaz zrealizowanych usług (pdf)

Zał. nr. 4 Wzór umowy (pdf)

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/4/2015 (pdf).

Poniedziałek, 23 marzec 2015 11:40

Zamówienie na przystosowanie pomieszczeń i zagospodarowanie terenu.

Napisane przez

Postępowanie w dniu 25 III br. zostało unieważnione.

Unieważnienie postępowania (pdf)

Przystosowanie pomieszczeń na sale do ćwiczeń siłowych i fitness, saunę, jaccuzi z zapleczem sanitarnym i szatnią z wewnętrznymi instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku po wyburzeniu elementów małej architektury w Pensjonacie „Boruta” przy ul. Chałubińskiego 28 w Zakopanem.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

SOPZ (pdf)

Zał. nr. 1 - przedmiar konstrukcja i architektura (pdf)

Zał. nr. 2 - przedmia instalecje wewnętrzna (pdf)

Zał. nr. 3 - przedmiar instalcje elektryczne (pdf)

Zał. nr. 4 - formularz ofertowy (pdf)

Zał. nr. 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (pdf)

Zał. nr. 6 - Wykaz usług (pdf)

Zał. nr. 7  - Wzór umowy (pdf)

Strona 4 z 4
Home Zamówienia

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3