Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Przystosowanie istniejących budynków nr 4 oraz nr 15 segment A,B,C na os. Złotej Jesieni w Krakowie - Nowej Hucie do obowiązujących przepisów p.poż.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków”
w Krakowie Sp. z o. o.
ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków

ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dostawa bielizny pościelowej na potrzeby obiektów hotelowych w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/4/2016

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Przystosowanie istniejących budynków nr 4 oraz nr 15 segment A,B,C na os. Złotej Jesieni w Krakowie - Nowej Hucie do obowiązujących przepisów p.poż..

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3