Piątek, 23 wrzesień 2016 11:06

Badanie sprawozdania finansowego

RADA NADZORCZA Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółki - Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
Modernizacja pokoi hotelowych wraz z wydzieleniem łazienek w budynku nr 15 segment A na osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie.

Unieważnienie postępowania (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na: Przystosowanie istniejących budynków nr 4 oraz nr 15 segment C na os. Złotej Jesieni w Krakowie - Nowej Hucie do obowiązujących przepisów p.poż.

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/6/2016

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3