Czwartek, 13 grudzień 2018 18:59

„BEZPOŚREDNIA CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA MIENIA RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO W BUDYNKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH „KRAKÓW” W KRAKOWIE SP. Z O.O.ZLOKALIZOWANYM W KROŚCIENKU N/D”

Napisane przez 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Bezpośrednia całodobowa ochrona fizyczna mienia ruchomego i nieruchomego w budynku Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o. zlokalizowanym w Krościenku n/d”
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków - ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 02 stycznia 2019 roku do godz. 10:30

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/09/2018 z dnia 21 XII 2018

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Szczegółowy opis przemiotu zamówienia (pdf)
Zał nr 1 (pdf)
Zał nr 2 (pdf)
Zał nr 3 (pdf)
Zał nr 4 (pdf)
Zał nr 5 (pdf)

Home Zamówienia „BEZPOŚREDNIA CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA MIENIA RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO W BUDYNKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH „KRAKÓW” W KRAKOWIE SP. Z O.O.ZLOKALIZOWANYM W KROŚCIENKU N/D”

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3