Czwartek, 13 grudzień 2018 18:46

BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ MIENIA RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO ORAZ OBSŁUGĘ PORTIERNI WRAZ Z USŁUGĄ W FORMIE DZIAŁANIA GRUP INTERWENCYJNYCH W WYBRANYCH OBIEKTACH SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH „KRAKÓW” W KRAKOWIE SP. Z O.O.

Napisane przez 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o. o. ul. Fatimska 41a, 31-831 Kraków ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na:
„Bezpośrednią ochronę fizyczną mienia ruchomego i nieruchomego oraz obsługę portierni wraz z usługą w formie działania grup interwencyjnych w wybranych obiektach Spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o.”
Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółki, Kraków - ul. Fatimska 41a – pok. nr 205 w terminie do dnia 02 stycznia 2019 roku do godz. 09:30.

Zapytania i wyjaśnienia do postępowania PUHiT/08/2018 z dnia 21 XII 2018

Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
Szczegółowy opis przemiotu zamówienia (pdf)
Zał nr 1 (pdf)
Zał nr 2 (pdf)
Zał nr 3 (pdf)
Zał nr 4 (pdf)
Zał nr 5 (pdf)
Zał nr 6 (pdf)
Zał nr 7 (pdf)
Zał nr 8 (pdf)

Home Zamówienia BEZPOŚREDNIĄ OCHRONĘ FIZYCZNĄ MIENIA RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO ORAZ OBSŁUGĘ PORTIERNI WRAZ Z USŁUGĄ W FORMIE DZIAŁANIA GRUP INTERWENCYJNYCH W WYBRANYCH OBIEKTACH SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH I TURYSTYCZNYCH „KRAKÓW” W KRAKOWIE SP. Z O.O.

Adres firmy

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich
i Turystycznych "Kraków" w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Fatimska 41a
31-831 Kraków

Dane firmy

NIP: 675-000-23-02
REGON: 000063147
KRS: 0000300761
Kapitał zakładowy: 14.000.000

Kontakt

BIP

bip

Malopolska 3